Dotacje

Image
Firma CERADBUD Spółka jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wzrost konkurencyjności firmy CERADBUD poprzez produkcję innowacyjnych tynków glinianych."

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnych, naturalnych i ekologicznych materiałów wykończeniowych w postaci tynków glinianych.

Zakres planowanej inwestycji przewiduje: budowę hali produkcyjno-magazynowej, zakup linii technologicznej do mieszania i pakowania suchych zapraw, nabycie wózka widłowego oraz paletyzatora. Całe przedsięwzięcie jest zgodne z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności spółki CERADBUD na rynku ogólnoeuropejskim, ponieważ stopień innowacyjności projektu wykracza poza teren Polski, a innowacyjny produkt będzie wdrażany w skali Europy. W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną nowe miejsca pracy, wprowadzone będą nowe rozwiązania organizacyjne i marketingowe. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a w wyniku jego realizacji nastąpi dodatkowo uzyskanie efektu zdrowotnego, dzięki temu, że tynki gliniane, zastosowane do wykończenia wnętrz budynków, pozytywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Wartość projektu: 1 292 244,58 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 682 893,48 PLN
Image


02.06.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania na „Zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu mapy drogowej”.21.05.2021
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab, Pilotaż Przemysł 4.0, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na:

„Zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu mapy drogowej”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Wykaz usług doradczych.

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 4: Minimalny zakres mapy drogowej.

Kontakt

CERADBUD Sp.j.
ul. Mickiewicza 22
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
tel.  +48 41 373 53 51
tel. kom. +48 601 470 180
e-mail: biuro@ceradbud.pl

Dystrybucja

Distribution

Lithuania, Latvia, Estonia


Ukraine