Sytuacja w budownictwie tematem posiedzenia sejmowej podkomisji

Sejmowa Podkomisja stała do spraw rozwoju gospodarczego pochyliła się nad problemami branży budowlanej oraz planowanymi działaniami mającymi wsparcie sektora budowlanego. Posiedzenie zostało zwołane w związku z apelem Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD w sprawie krytycznej sytuacji w budownictwie oraz potrzebie podjęcia pilnych działań. Apel ten został skierowany pod koniec stycznia br. do Premiera Donalda Tuska, Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana oraz przekazany do wiadomości Pana Posła Ryszarda Petru przewodniczącego Komisji Rozwoju i Gospodarki.  

Posiedzenie poprowadził przewodniczący Podkomisji Pan Poseł Wojciech Zubowski. W posiedzeniu udział wzięli Pan Krzysztof Kukucki Sekretarz Stanu reprezentujący Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pani Małgorzata Hasny-Łoń Naczelnik Departamentu Podatku od Towarów i Usług reprezentująca Ministerstwo Finansów, Pan Łukasz Turowski Naczelnik Wydziału Systemu Gospodarki Odpadami oraz Pan Marcin Cykowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami reprezentujący Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zrzeszenie CERBUD było reprezentowane przez Dyrektora Biura Tomasza Rowińskiego, Wiceprezesa Zarządu oraz wspólnika spółki Ceradbud Sp.j. Włodzimierza Zawrzykraja oraz członka Zarządu i przedstawiciela spółki Cekobud s.c. Piotra Piętala.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele obecnych organizacji mieli możliwość przedstawić dostrzegane problemy branży oraz zaapelować o postulowane i potrzebne, pilne działania. W imieniu Zrzeszenia głos zabrał Dyrektor Biura Tomasz Rowiński. W swojej wypowiedzi wskazał on na najbardziej czytelne wskaźniki pokazujące skalę kryzysu w budownictwie, w szczególności dotykające najmniejsze podmioty oraz budownictwo jednorodzinne. Następnie przedstawił dwa najważniejsze z podniesionych w apelu postulaty. Pierwszy dotyczący potrzeby pilnego wsparcia budownictwa jednorodzinnego dedykowanym wyłącznie dla niego programem wsparcia kredytobiorców oraz drugi postulat dotyczący podniesionego solidarnie przez całą branżę budowlaną oczekiwania wprowadzenia częściowego zwrotu podatku VAT od zakupionych przez osoby fizyczne materiałów budowlanych przeznaczonych na cele budowlane.  

Głos zabrali także przedstawiciele innych organizacji branżowych. M.in. postulat dotyczący zwrotu części podatku VAT poparty został przez przedstawicielkę Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa jako autora tej inicjatywy. W trakcie debaty do poszczególnych postulatów i argumentów odnosili się obecni na posiedzeniu Podkomisji przedstawiciele Ministerstw.  

Najwięcej konkretów przedstawił Pan Krzysztof Kukucki, który w nawiązaniu do zgłoszonego przez Zrzeszenie postulatu konieczności przyspieszenia rozwoju budownictwa społecznego poinformował, że jest już gotowy projekt zmian w Funduszu Dopłat, z którego finansowane jest rządowe wsparcie dla budownictwa społecznego. Po zmianach fundusz ma zostać powiększony z 1 do 5 mld zł, co pozwoli na budowę lub wyremontowanie rocznie 20 tys. mieszkań, zamiast 3 tys. w dotychczasowym stanie budżetowym. 

Nieco konkretów zaprezentowali także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, którzy w odpowiedzi na podniesione w naszym apelu argumenty o zbytniej restrykcyjności części przepisów dotyczących gospodarowania odpadami dla małych podmiotów z branży budowlanej poinformowali, że aktualnie trwają prace nad przeglądem tych regulacji i w perspektywie kilku-, kilkunastu miesięcy możliwe są pewne korekty w tym obszarze. M.in. planowane jest wreszcie opublikowanie rozporządzenia zwalniającego określone przypadki z obowiązku posiadania zezwoleń na przetwarzanie odpadów.  

Mimo oczekiwań nie padły żadne informacje co do postulowanego przez branżę wprowadzenia częściowego zwrotu podatku VAT od nabywanych materiałów budowlanych. Reprezentująca Ministerstwo Finansów Pani Naczelnik Małgorzata Hasny-Łoń zobowiązała się do udzielenie odpowiedzi ze strony Ministerstwa na piśmie.  

Odczucia po posiedzeniu Podkomisji są mieszane. Z jednej strony doceniamy postawienie problematyki kryzysu w branży na forum sejmowym oraz otwarcie dyskusji w tym zakresie. To ważny krok przy tak dramatycznej sytuacji w branży. Pozostaje jednak otwartym pytanie, na ile skala problemu została “uchwycona” przez przedstawicieli poszczególnych Ministerstw. Bo działania są potrzebne pilnie, a nie za “jakiś czas”. 

To co na chwilę obecną jest pewne, to to, że problematyka potrzeb branży budowlanej powróci jeszcze do Sejmu. Pan Przewodniczący Zubowski złożył deklarację, że Podkomisja sprawy tej będzie pilnowała. My jako przedstawiciele branży z pewnością będziemy jej pilnowali.  

 

Kontakt

CERADBUD Sp.j.
ul. Mickiewicza 22
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
tel.  +48 41 373 53 51
tel. kom. +48 601 470 180
e-mail: biuro@ceradbud.pl

Dystrybucja

Distribution

Lithuania, Latvia, Estonia


Ukraine