Apel Zrzeszenia CERBUD

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD wystąpiło z apelem w sprawie bezpieczeństwa branży producentów ceramicznych materiałów budowlanych.
 
 
Apel ten wskazuje trudną i zmierzającą w kierunku dramatycznej, sytuację z zaopatrywaniem się zakładów ceramicznych w węgiel. Wskazujemy w tym wystąpieniu na konieczność pilnego rozwiązania tego problemu, bowiem w sytuacji utrzymywania się oraz nasilania się obecnych trudności może to zagrozić nadchodzącemu sezonowi produkcyjnemu, a w skrajnym przypadku może nawet doprowadzić do zapaści w branży. Opierając się na danych oficjalnych związanych z krajowym wydobyciem węgla kamiennego oraz jego krajową konsumpcją można stwierdzić, że podnoszony problem nie powinien w ogóle wystąpić, a zatem powinny być narzędzia do jego sprawnego rozwiązania.
 
W naszym wystąpieniu podniesiony został także problem trudnej sytuacji małych zakładów ceramicznych, które są wyposażone w piece zasilane gazem ziemnym. Ich sytuacja po drastycznych wzrostach cen za gaz jest skrajnie krytyczna. Uchylanie się przez Państwo od wsparcia w takich przypadkach przedsiębiorców będących słabszą stroną stosunku kontraktowego uważamy za skrajnie niewłaściwe.
 
W przygotowanym apelu podnieśliśmy trzy postulaty:
- konieczność wprowadzenia czasowego ograniczenia eksportu polskiego węgla w celu zwiększenia jego dostępności dla krajowych odbiorców,
- konieczność czasowego przywrócenia możliwości stosowania załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.2018.1890) do instalacji przemysłowych o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW,
- konieczność pilnego objęcia wsparciem ochronnym małych podmiotów gospodarczych opierających swoją główną działalność na gazie ziemnym.
 
Apel został przekazany do następujących instytucji oraz podmiotów:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Ministerstwo Aktywów Państwowych,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
Przewodniczący najważniejszych klubów i kół parlamentarnych,
Zarządy dwóch największych spółek węglowych,
przedstawiciele wybranych władz samorządowych.

Kontakt

CERADBUD Sp.j.
ul. Mickiewicza 22
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
tel.  +48 41 373 53 51
tel. kom. +48 601 470 180
e-mail: biuro@ceradbud.pl

Dystrybucja

Distribution

Lithuania, Latvia, Estonia


Ukraine

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline